Buget maxim: 165000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Eminescu (Dacia)
Buget maxim: 110000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Lacul Tei
Buget maxim: 59000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Universitate
Buget maxim: 280000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Dorobanti
Buget maxim: 180 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Titan
Buget maxim: 78000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Iancului
Buget maxim: 47000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Pantelimon
Buget maxim: 87000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Aviatiei
Buget maxim: 217000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Calarasilor
Buget maxim: 750 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Unirii
Buget maxim: 300000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Floreasca
Buget maxim: 700 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Mosilor
Buget maxim: 96000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Floreasca
Buget maxim: 150000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Parcul Carol
Buget maxim: 520 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Tineretului
Buget maxim: 250 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: 1 Decembrie 1918
Buget maxim: 55000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Floreasca
Buget maxim: 6000 Euro
Orase: Bucuresti
Orase: Bucuresti
Zone: Dorobanti, Floreasca, Victoriei, Romana, Mosilor
Buget maxim: 150000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Romana
Buget maxim: 150000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Dorobanti
Buget maxim: 155000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Primaverii
Buget maxim: 750 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Unirii
Buget maxim: 95000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Tineretului
Buget maxim: 63000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Titan
Buget maxim: 63000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Titan
Buget maxim: 300000 Euro
Orase: Calarasi, Gruiu
Buget maxim: 318000 Euro
Orase: Chitila
Buget maxim: 115000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Parcul Carol
Buget maxim: 300000 Euro
Orase: Bucuresti
Zone: Floreasca